Avtal om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete .pdf