Bilaga 1 Effektivitetsrevision av lönefunktionen inom ÅHS – BDO Audiator 10.12.2018