Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2018

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen.

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen