Bilaga 2 Effektivitetsrevision av vård utanför Åland – BDO Audiator 10.12.2018