Bilaga 3 Effektivitetsrevision av lagerfunktionen inom ÅHS – BDO Audiator 12.12.2018