Bilaga 4 Uppföljning av mervärdesskattehanteringen inom ÅHS – BDO Audiator 17.12.2018