Bilaga 5 Effektivitetsrevision av ÅHS’ rutiner kring bestående aktiva – BDO Audiator 19.12.2018