Budgetmotion 1/2023-2024

Det offentliga Ålands ansvar för den som vårdar en närstående brister

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   1/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2024-05-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Det offentliga Ålands ansvar för den som vårdar en närstående brister.

 

Antalet med närståendevård ökade 2023 med 393 personer och både yngre och äldre fick närståendevård av anhörig i hemmet. Av dessa var 171 kvinnor och 222 män. Över hälften, 52 procent, av dem som hade stöd för närståendevård var 65 år eller äldre. Barn och ungdomar, 0–17 år var till största delen pojkar, medan det bland klienterna i åldern 18–64 var fler kvinnor än män. Av dem som var över 65 år var flertalet män. Det sammanlagda antalet vårdare var 402, 282 kvinnor och 120 män. Både de kvinnliga och manliga vårdarna har ökat jämfört med 2022. Av vårdarna var 41 procent 65 år och äldre.

Många närståendevårdare vittnar om att det är svårt, på gränsen till omöjligt, att få den lagstadgade avlastningen, och på det personliga planet slits många mellan plikt och kärlek.

 

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

Rubrik:  Riktlinjer för den ekonomiska politiken                      

Sida:  5

Ändringsförslag: Till motiveringen under 1.1 Politiska utgångspunkter fogas en ny punkt som i uppräkningen får nummer fem enligt följande:

”Arbetet med att stärka stödinsatser för närståendevårdare påbörjas omgående.”

 

 

 

 

Mariehamn den 16 maj 2024

 

 

 

Veronica Thörnroos