Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027

Budgetförslag BF 4/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

För att behandlas i den ordning lagtingsordningen föreskriver översänds härmed landskapsregeringens budgetförslag nr 4/2023-2024 med förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027.

Åtgärder