Budgetmotion 10/2023-2024

En utökad kollektivtrafik

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  10/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2024-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En utökad kollektivtrafik

 

För att nå målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan och göra det möjligt för alla ålänningar att leva ett klimatneutralt liv senast 2035 behöver kollektivtrafikens investeringsbehov beaktas tydligare i rambudgeten för 2025-2027.

 

Kollektivtrafiken måste utvecklas väsentligt, systematiskt och utan fördröjning med större turtäthet. Alla ålänningar, såväl unga som gamla, ska kunna välja en vardag där en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik möjliggör ett aktivt liv och ger tillgång till fritidssysselsättningar. Omställningen behöver vara rättvis - oberoende av exempelvis inkomster eller bostadsort.

 

Dagens turister väljer resmål beaktande tillgänglighet med kollektivtrafik. De turister som väljer Norden och skärgården är ofta miljömedvetna och vill ha möjlighet att ta sig fram utan att vara beroende av bil.

 

Kollektivtrafiken ska vara kopplad till skärgårdsfärjornas turer så att det blir lätt att åka kollektivt till alla delar av Åland. Hållplatserna bör tillgänglighetsanpassas och det digitala bokningssystemet utvecklas.

 

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

 

Politikområde: 7

 

Sida/sidor:  30

 

Ändring av motiveringen under politikområdet:

Under texten:

“Utöver detta har landskapsregeringen gått in för ytterligare åtgärder för politikområdet. Detta innebär att man avser att göra en översyn av verksamheterna, utreda effekterna av möjliga resultatförbättringar inom bland annat följande områden:”

 

Infogas en ny punkt:

”Landskapsregeringen avser att återkomma till lagtinget med en investeringsplan för kollektivtrafiken”.

 

 

Mariehamn den 15 maj 2024

 

 

Alfons Röblom