Budgetmotion 100/2022-2023

Återbetalning av pengar för tillväxt och omställning

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 100/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Återbetalning av pengar för tillväxt och omställning

 

Pandemin drabbade stor del av våra företag, som tvingades genomgå ett ekonomiskt stålbad. Därför är det inte mer än rätt att 10 miljoner euro av det nu erhållna särskilda bidraget om 17 537 000 euro som Ålandsdelegationen beviljat Åland, går till ändamål som har en direkt positiv inverkan på den åländska omställningen och tillväxten.

Det är ingen raketforskning att förbättra tillväxten, det krävs bara ett litet uns av politisk handlingskraft. Detta har liberalerna betonat vikten av i flera omgångar. Konkurrensutsättningar, utmanarrätter, digital transformering, krafttag kring skattegränsen, ny näringsrättslagstiftning, vattenlag skulle per automatik förbättra företagandet. Dessutom, en beredskap att finansiellt stimulera satsningar som gör Åland grönare, blåare, renare, effektivare, attraktivare, produktivare och robustare är även det en god politisk viljeyttering som skulle göra skillnad.

Före pandemin fanns 25 miljoner euro öronmärkta i landskapets budget. Pengar som skulle främja omställning, innovationer, tillväxt och utveckling. Den s.k. PAF-fonden var pengar som skulle bidra till att få saker gjorda, stärka branscher, företag och hela Åland. Ge en spetsigare konkurrenskraft och en starkare attraktionskraft. Åtgärder och idéer, som om de finansierades via normala budgeten, skulle försenas och dras i långbänk. PAF-fonden, eller om det endast är en rad i landskapets balansräkning, skulle möjliggöra att Åland inte halkade efter än mer när det kommer till att springa lika fort som omvärlden.

De 25 miljonerna nyttjades till pandemibegränsande åtgärder och nu återstår ingenting. Liberalerna vill därför att 10 miljoner euro återförs och blir en ny början på det som för några år sedan var tanken, öronmärkta pengar för tillväxt och omställning. 10 miljoner euro som om de hanteras rätt och ansvarsfullt, starkt kommer bidra till åländsk tillväxt.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 89500 Särskilda bidrag, sid 16

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande text bifogas motiveringen;Landskapsregeringen avser reservera 10 miljoner av de erhållna 17 537 000 miljonerna, i syfte att delvis återskapa innehållet i den PAF-fond (25 miljoner euro), som nyttjades till effektbegränsande åtgärder under pandemin. Landskapsregeringen avser även innan sommaren 2023 återkomma med långsiktigt förslag på struktur kring hur dessa medel på ett formaliserat sätt ska nyttjas för att ge optimal effekt sett till omställning och tillväxt, samt förslag på hur hanteringen av eventuella PAF-överskott skapar en kontinuerlig tillförsel av medel till fond eller öronmärkt post i balansräkning.”

 

 

Mariehamn den 16 januari 2023

 

 

 

John Holmberg