Budgetmotion 10/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 10/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stopp på åländska bidrag till finsk nationalistisk propaganda

 

Regeringen skriver i budgeten att man avser fortsätta satsningarna på att marknadsföra Åland genom storskaliga filmproduktioner. Det är i sig en lovvärd ambition, men erfarenheterna visar att det behövs en bättre kvalitetsgranskning av de projekt man stöder.

Enligt beslut ÅLR 2013/4021 betalade regeringen ut totalt 225 000 euro mellan åren 2014 och 2016 till en film om de åländska häxprocesserna på 1660-talet. I filmen pratar de åländska bönderna finska – samtidigt som den ondskefulle domaren Psilander och prästen Kiellinus får prata svenska. Mot bakgrund av att filmen utger sig för att vara baserad på verkliga händelser ger den tittaren en skev historiebeskrivning och bidrar till en ren och skär historierevisionism i linje med gamla beprövade finsknationalistiska myter. Samma historieförfalskning som konsekvent används som stöd i argumentationen hos de rörelser som vill nedmontera det svenska språket i Finland.

Det är därför häpnadsväckande att regeringen har subventionerat filmen - uppenbarligen utan någon som helst kvalitetskontroll - och därför även står med som en av de viktigaste sponsorerna i filmen.

I syfte att undvika framtida kontraproduktivt slöseri av våra skattemedel bör regeringen i arbetet med att utveckla film-Åland slå fast tydliga kvalitetskrav för att bevilja bidrag.

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: Utbildnings- och kulturpolitik, Kultur och kulturarv

Sida: 29

Följande text läggs till: ”Under året införs tydliga principer om villkor och kvalitetskrav för beviljande av produktionsstöd för filmproduktioner på Åland.”

 

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

Axel Jonsson

 

Brage Eklund

 

Bert Häggblom

 

Lars Häggblom

 

Runar Karlsson

 

Fredrik Fredlund

 

Harry Jansson