Stopp på åländska bidrag till finsk nationalistisk propaganda

Budgetmotion BM 10/2016-2017 (slutbehandlat)  


Åtgärder