Budgetmotion 10/2021-2022

Extern och intern kommunikation

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 10/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Extern och intern kommunikation

 

Sedan 2019 har det inom landskapsregeringen funnits budgetmedel och också en inrättad tjänst som sakkunnig i kommunikation. Rekryteringsprocesser har inletts och avbrutits av oklara skäl. Under pandemi-tiden infördes ett anställningsstopp som resulterade i att ärendet helt avstannade. Landskapsregeringen har därefter påbörjat och avbrutit en rekrytering av en projektanställd kommunikationsstrateg.

Det betyder att landskapsregeringen som arbetsplats, som myndighet och som regering saknar ens en enda person som jobbar med den interna och externa kommunikationen, allt från varumärkesbyggande till trivsel och tillit inom förvaltningen. Det är högst otillfredsställande och kortsiktigt. Om orsaken är att man vill spara pengar är det en dålig strategi, och om orsaken är att man inte vet vad man vill är det ännu sämre. I en modern förvaltning är kommunikation en nödvändighet och en nyckel till framgång.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 25000 Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd, personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder (s 40)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: Under året tillsätts den inrättade tjänsten som sakkunnig i kommunikation.

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Nina Fellman

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Camilla Gunell