Budgetmotion 10/2022-2023

Klarlägg syftet med eventuellt markbyte för Svinö

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  10/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Klarlägg syftet med eventuellt markbyte för Svinö

 

Landskapsregeringen föreslår att ett markbyte görs mellan Svinö holme och de marker på Kungsö som Mariehamns stad nyligen fått genom ett testamente. Det är mycket viktigt att Åland får fler markområden för rekreation och som är öppna för alla. Åland behöver också fler skyddsvärda områden som kan utgöra Natura 2000. Om lagtinget ska ge sin fullmakt till detta markbyte är det viktigt att lagtinget är införstådda med hur markområdena i framtiden ska komma att användas. Svinö holme har visat sig vara mycket svår att exploatera till ett bostadsområde, särskilt vägdragningar och markägarfrågor är mycket problematiska. Om Svinö alls kan exploateras i enlighet med de planer som staden haft är därför mycket oklara. Däremot kan Svinö vara ett utmärkt och tillgängligt rekreationsområde. Kungsö-markerna som staden äger borde åtminstone delar av få skyddas som ett Natura 2000 område. Frågan är om inte dessa två syften kan förverklas med nuvarande ägare, dvs landskapet och Mariehamns stad och i sådana fall behöver markbytet inte alls äga rum.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 89230 Landskapets fastighetsverk

Sida:179

Ändring av motiveringen: Under rubriken Fastighetsförsäljning och fullmakter för långtidsarrenden läggs följande text till:

”Landskapsregeringen klargör syftet med markbytet av Svinö holme innan affären äger rum. Svinö holme bör utvecklas för rekreationssyfte och detta kan troligen förverkligas också med landskapet som ägare.”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman