Förslag till Ålands budget för år 2023

Budgetförslag BF 1/2022-2023 (slutbehandlat)  

Åtgärder