Budgetmotion 106/2020-2021

Varroakvalstret

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  106 /2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman

2021-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Varroakvalstret

 

”Utan bin, ingen pollinering. Ingen pollinering, ingen mat.” Det finns förvisso en hel del naturliga pollinatörer men utan biodlingarna så skulle den växtbaserade matproduktionen på Åland vara mycket mindre.

Matproduktionen har en stor kringbetydelse för hela Åland; för transportsektorn, för turismen och för hållbar konsumtion. Bland de åländska grödorna får äpplen en allt mer betydande roll som exportvara. Det finns olika uppgifter om hur mycket skörden ökar om man har tillräcklig pollinering, men det handlar om tiotals procentenheter.

Biodlingen och honungsproduktionen i sig har givetvis ett eget och stort värde, det finns dessutom potential till en ny stark exportvara.

De nordiska bina är inte härdiga mot kvalstret varroa, tack vare stort engagemang från bland annat Biodlarföreningen och enskilda eldsjälar har vi kunnat hålla Åland varroafritt men sommaren 2021 fick vi ett utbrott.

Att vi har en varroafri stam betyder att de åländska bisamhällena inte behöver behandlas vilket ger en renare produkt. Att behandla bisamhällen mot varroa kostar pengar och kräver en hel del kunskap, den kunskapen är av naturliga skäl mycket låg på Åland idag.

Varje biodlare ska anmäla sina samhällen till lantbrukssekreteraren, detta bland annat för att man ska kunna testa bisamhällens friskhetsgrad och upptäcka sjukdom. Alla känner dock inte till att en sådan anmälan ska göras. Tillsyn genom information är ofta kostnadseffektivt och underlättar för den enskilda att göra rätt. En stark förebyggande tillsyn medger också möjligheten att strängera lagstiftningen för de som undlåter att följa lagen.

 

 

 

FÖRSLAG

    

 

 

 

Moment: 47000

Ändring av anslag:-

Momentmotivering:Föreslår följande tillägg:

 

Landskapsregeringen återkommer i samband med årsbudgeten med en plan för att stärka det förbyggande arbetet för att hindra varroakvalstret, och överväger samtidigt att strängera lagstiftningen för de som undlåter att anmäla sina djurenheter.

 

 

Mariehamn den 14 september 2021

 

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

Katrin Sjögren

 

 

John Holmberg

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Ingrid Zetterman