Budgetmotion 107/2020-2021

Budgetdisciplin

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  107/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2021-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Budgetdisciplin

 

Det ekonomiska läget i landskapet är ansträngt, både för kommunerna och landskapsregeringen. Landskapsregeringen har begärt och erhållit en lånefullmakt om 60 miljoner av lagtinget för att kunna säkerställa och upprätthålla den ordinarie driften under verksamhetsåret 2021. Mot den bakgrunden är det väsentligt att samtliga enheter håller budgetdisciplin. Inom en dryg månad ska landskapsregeringens budgetförslag för 2022 vara färdigt. Då finns möjlighet att äska nya medel för diverse projekt och investeringar. Om behovet av projekt och investeringar bedöms som akut bör omprioriteringar inom ramen för gällande budget tillämpas.

 

FÖRSLAG

    

Moment: 86000 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

Ändring av anslag: Sänks med 10 000 €

Momentmotivering: Texten "Föreslås ett tilläggsanslag om 10 000 € för attraktionsarbetet..." utgår.

 

 

Mariehamn den 14 september 2021

 

 

 

Katrin Sjögren

 

 

 

John Holmberg

 

 

 

Rainer Juslin

 

 

 

Simon Påvals

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

 

Ingrid Zetterman