Budgetmotion 108/2020-2021

Budgetdisciplin

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  108/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2021-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Budgetdisciplin

 

Det ekonomiska läget i landskapet är ansträngt, både för kommunerna och landskapsregeringen. Landskapsregeringen har begärt och erhållit en lånefullmakt om 60 miljoner av lagtinget för att kunna säkerställa och upprätthålla den ordinarie driften under verksamhetsåret 2021. Mot den bakgrunden är det väsentligt att samtliga enheter håller budgetdisciplin. Inom en dryg månad ska landskapsregeringens budgetförslag för 2022 vara färdigt. Då finns möjlighet att äska nya medel för diverse projekt och investeringar. Om behovet av projekt och investeringar bedöms som akut bör omprioriteringar inom ramen för gällande budget tillämpas.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 84820 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium

Ändring av anslag: Sänks med 14 000 euro.

Momentmotivering: Ingen motivering behövs eftersom anslaget stryks.

 

 

Mariehamn den 14 september 2021

 

 

Katrin Sjögren                                            Ingrid Zetterman

 

 

 

John Holmberg                                           Pernilla Söderlund

 

 

 

Rainer Juslin                                              Simon Påvals