Budgetmotion 109/2020-2021

Polisens utbildningsanslag

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  109/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2021-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Polisens utbildningsanslag

 

Vikten av fortbildning och personalutbildning kan aldrig nog betonas, och ska i första hand hanteras över ordinarie budget samt baseras på en kartläggning av behovet. Det ekonomiska läget i landskapet är ansträngt. Mot den bakgrunden är det väsentligt att samtliga enheter håller budgetdisciplin. Landskapsregeringens budgetförslag för 2022 torde snart färdigställas. Då finns möjlighet att äska nya medel för utbildning. Om behovet av utbildning bedöms som akut bör omprioriteringar inom ramen för gällande budget tillämpas. All fortbildning förutsätter ett könsperspektiv, även inom polisens verksamhetsområde. Polisen bör därför oftare fokusera och prioritera hur man förebygger och hanterar brott som kvinnor och barn är mera utsatta för, så som våld i nära relationer samt människohandel. Här har polisen en viktig roll att ingripa tidigt och förstå och bemöta såväl offer, förövare som vittnen. Vi behöver få våldet att upphöra genom att ingripa tidigt för att öka tryggheten för kvinnor och barn.

 

 

 

FÖRSLAG

    

 

 

 

Moment: 82500

Ändring av anslag:182.000

Momentmotivering:

 

 

Mariehamn den 16 september 2021

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

Katrin Sjögren

John Holmberg

Rainer Juslin

Simon Påvals

Ingrid Zetterman