Budgetmotion 11/2023-2024

Ändring av sammanställning av ramar per politikområde 2025 - 2027

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  11/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Wille Valve

2024-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ändring av sammanställning av ramar per politikområde 2025 - 2027

 

Rambudgeten innehåller för lite inbesparingsåtgärder och för mycket luft. En alltför stor del av de föreslagna åtgärderna går ut på att Ålands befolkning ska spara. Förslaget strävar till en mera balanserad helhet.

Under p 2 i tabellen med sammanställning av ramarna per politikområde 2025 – 2027 föreslås att anslagen sänks med 100.000 euro per år.

Under p 6 i tabellen med sammanställning av ramarna per politikområde 2025 – 2027 föreslås att anslagen sänks med 200.000 euro per år.

Under p 7 i tabellen med sammanställning av ramarna per politikområde 2025 – 2027 föreslås att anslagen sänks med 1,6 miljoner euro per år.

Ofördelade medlen för varje budgetår föreslås sänkas till noll eftersom budgeteringsmarginalen bedöms tillräcklig.

 

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

Politikområdena: 2, 6 och 7

Sida:  17

Ändring av motiveringen under politikområdena: Föreslås att i tabellen raderna för politikområdena 2, 6, 7 och "Ofördelat" ändras till följande:

 

2. Regeringskansliet inkl. lagberedn, DI, ÅPM, ÅOM och ÅSUB:

-27,6 (2025); -27,9 (2026) och -28,7 (2027)

6. Näringsavdelningens förvaltningsomr. Inkl. pensionsfonden

-21,9 (2025), -21,6 (2026) och -21,6 (2027)

7. Infrastrukturavdelningens förvaltningsomr. inkl. FMÅ och ÅEM:

-46,9 (2025), -43,9 (2026) och -43,4 (2027)

Ofördelat:

0 (2025), 0 (2026) och 0 (2027).

 

 

 

Mariehamn den 20 maj 2024

 

 

Wille Valve                                                Anders Holmberg                

 

 

Annette Holmberg-Jansson                         Mika Nordberg