Budgetmotion 110/2020-2021

Mer fakta kring upphandlingen av begagnad färja

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   110/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Mer fakta kring upphandlingen av begagnad färja

 

Landskapsregeringen är i slutskedet av upphandlingsfasen gällande en begagnad frigående färja som beräknas vara i trafik under år 2023 på linjen Åva-Osnäs. Fullmakt av lagtinget inhämtades i samband med tilläggsbudget 2 2021. Upptaget anslag för färja samt ombyggnation och anpassning till trafiksystem är 4.000.000 euro. Det finns flera frågetecken som omgärdar projektet och som landskapsregeringen på ett transparent sätt bör besvara i samband med behandlingen av tilläggsbudgeten.

- Vad är beräknad kostnad för färjan?

- Vad är beräknad kostnad för ombyggnationen?

- Vad är beräknad kostnad för anpassningen till nuvarande trafiksystem?

- Vilken är kostnadsförändringen för den totala skärgårdstrafiken när färjan sätts i trafik 2023?

- Hur mycket minskar den totala fossila bränslekonsumtionen inom skärgårdstrafiken?

 

 

FÖRSLAG

Moment: 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: ”Landskapsregeringen återkommer i samband med behandlingen av tilläggsbudget 3 med tilläggsinformation som belyser de frågeställningar vilka upptas i denna budgetmotion”.

 

 

 

Mariehamn den 15 september 2021

 

 

 

John Holmberg                                           Ingrid Zetterman

 

 

 

Katrin Sjögren                                            Pernilla Söderlund

 

 

 

Rainer Juslin                                              Simon Påvals