Budgetmotion 110/2022-2023

Klargör ansvaret för integrationen

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  110/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström mfl

2023-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Klargör ansvaret för integrationen

 

En träffsäker integration är avgörande för att inte bara locka hit nya inflyttare utan också få dem att trivas och känna sig som aktiva samhällsmedborgare.

 

Det är positivt att landskapsregeringen medverkar i EU-projekt för att stimulera integrationen, men den grundläggande frågan måste lösas, nämligen ansvarsfördelningen. Vem som har ansvar för integrationen på Åland är inte fullständigt självklar trots en lång tid av varningsflaggor.

 

Efter att KST öppnade sin verksamhet har många kommuner önskat att KST ska åta sig största delen av det ansvar som åligger kommunerna enligt integrationslagen, men det här är problematiskt eftersom integration inte bara är socialpolitik. Det finns också grupper som faller utanför de lagstadgade strukturerna.

 

Landskapsregeringen bör ta ett större ansvar för att samordningen mellan aktörer och tillsyn av lagstiftning fungerar.

 

FÖRSLAG

    

Moment: 22500 Främjande av integration (s. 11)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Som ett nytt sista stycke tillfogas följande:

“Landskapsregeringen konstaterar i övrigt att det föreligger ett stort behov av att se över och revidera det integrationsfrämjande programmet med målsättningen att klargöra ansvarsfördelningen mellan de åländska serviceproducenterna. Revideringen kommer också att föreslå förändringar av den åländska integrationslagstiftningen för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan aktörer.”

 

Mariehamn den 14 april 2023

 

 

 

Simon Holmström                                     Alfons Röblom