Budgetmotion 111/2020-2021

Utvärdera Ålarm

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  111/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utvärdera Ålarm

 

Det offentliga Ålands it-skuld kräver långsiktiga och rejäla investeringar i snabb takt. Flera åländska offentliga digitaliseringsprojekt har de senaste åren förknippats med förseningar och fördyrningar där även de slutgiltiga målen varit luddiga. Det är av yttersta vikt att lärdomar dras av de problembilder som uppstått av de senaste årens projekt. Dagens it-utveckling är global, där Ålands specifika behov via självstyrelsen och sin relativa litenhet kan ha svårigheter att samordnas in i en större komplex gränsöverskridande helhet. Att från grunden bygga skräddarsydda lösningar ter sig inte ekonomiskt försvarbart. Därför är det av stor vikt att utvärdera den systemlösning som började upphandlas 2017, Ålarm. Den upphandlingen innehåller alla de problemställningar som behöver klarläggas för att uppnå ett gott slutresultat sett till kvalitet och hantering av skattemedel vid framtida offentliga it-projekt. Allt i syfte att kvalitetssäkra den offentliga digitaliseringen.

 

 

FÖRSLAG

    

 Moment: 82500 Ålands polismyndighet

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Motiveringens sista stycke får följande tillägg:

”I syfte att undanröja liknande problem och fördyrningar som kringgärdat systemlösningen Ålarm ämnar landskapsregeringen i skyndsam ordning utvärdera projektet och därmed stärka problembilden så att kommande offentliga digitala satsningar inte drabbas av motsvarande tekniska och ekonomiska utmaningar.”

 

Mariehamn den 15 september 2021

 

 

John Holmberg                                           Simon Påvals

 

 

Katrin Sjögren                                            Pernilla Söderlund

 

 

Rainer Juslin                                              Ingrid Zetterman