Budgetmotion 11/2021-2022

TV 4 i skärgården

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 11/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

TV 4 i skärgården

 

Utfallet av den mediaavgift som infördes med ny lagstiftning har varit att intäkterna till Ålands radio och tv minskat. Effekten av detta har varit en rad nedskärningar och personalminskningar. Nedskärningen drabbar också medborgarna i skärgården, genom att svenska TV 4 försvinner ur public service-utbudet.

På fasta Åland kommer de privata företag som distribuerar kanalen att få ökade kostnader som förmodligen läggs på konsumenterna.

Svenska TV 4 är en populär kanal med en stor andel svenskproducerat innehåll. Av den orsaken har man tidigare bedömt att kanalen trots att den är kommersiell bör ingå i det åländska kanalutbudet. Det är inte rimligt att skärgårdsbor försätts i en sämre ställning än andra ålänningar.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 27000 Radio- och TV-verksamhet (F)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Ett tillägg till budgetmotiveringen: Landskapsregeringen vidtar under året åtgärder för att säkra att Sverige TV 4 är tillgänglig även för skärgårdsborna.

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Nina Fellman

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman