Budgetmotion 11/2022-2023

Nytt tandvårdsprogram från 2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  11/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Nytt tandvårdsprogram från 2023

 

Det tandvårdsprogram som togs fram 2018 har snart fem år på nacken. Den sakkunniggrupp som tog fram programmet hade i uppgift att utvärdera tillgången till tandvården ur ett jämlikhetsperspektiv genom att värdera hur fler ekonomiskt utsatta patientgrupper kunde ges rätt till den offentliga tandvården samt föreslå andra eventuella förändringar i syfte att öka en jämlik tandhälsa. Ett konkret resultat blev att kostnader för tandvården exempelvis från 2019 inkluderades i högkostnadsskyddet. Flera andra åtgärder har också förverkligats. Nu är det dags att evaluera programmet och anta nya målsättningar i syfte att förbättra folkhälsan på tandvårdsområdet.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 420 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

Sida: 68

Följande text läggs till motiveringen: ”Tandvårdsprogrammet från 2018 evalueras och ett nytt program tas fram under året som ger fler socioekonomiskt motiverade grupper tillgång till den allmänna tandvården.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman