Budgetmotion 113/2020-2021

Skärgårdsmeddelande för framtiden

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 113/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals

2021-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Skärgårdsmeddelande för framtiden

 

Den åländska skärgårdstrafiken behöver en långsiktig och hållbar plan för att trygga befolkningens möjligheter att verka och bo i både norra och södra skärgården. Landskapsregeringen behöver i ett meddelande presentera sin vision för hela skärgården och ge en tydlig bild av hur de avsedda infrastrukturprojekten är steg på vägen mot denna vision eftersom den tidigare kortruttsplanen för skärgården verkar vara inaktuell.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

 

Momentmotivering: Föreslås följande tillägg:

Landskapsregeringen avser att senast under våren 2022 inkomma till lagtinget med ett meddelande i vilket landskapsregeringen redogör för sin vision över utvecklingen och det framtida upplägget för trafiken i både norra och södra skärgården, i vilket det framkommer hur trafiknät och tonnage planeras för att binda ihop skärgården till en välfungerande helhet såväl miljömässigt, ekonomiskt som brukarmässigt.”

 

 

Mariehamn den 14 september 2021

 

 

 

 

 

Simon Påvals                                             Katrin Sjögren                     

 

 

 

 

 

Rainer Juslin                                              John Holmberg

 

 

 

 

 

Pernilla Söderlund                                      Ingrid Zetterman