Budgetmotion 114/2020-2021

Klimat- och miljöanpassad skärgårdstrafik

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  114/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2021-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Klimat- och miljöanpassad skärgårdstrafik

 

Landskapsregeringen föreslår i moment 975000 att lagtinget ska bevilja 4 miljoner euro för inköp av begagnad färja. I den summan skall även ingå  kostnader för ombyggnation och anpassningar till nuvarande trafiksystem.

 

Denna dieseldrivna färja ersätter den elhybridfärja som regeringen slopat.

 

I stället för att påbörja utvecklingen mot en hållbar och miljöanpassad sjötrafik är man nu tvingad att köpa second hand-fartyg för att upprätthålla trafiken eftersom den åländska färjflottan är riskabelt ålderstigen och osäker.

 

Landskapsregeringen bör inför lagtinget presentera sina ambitioner beträffande skärgårdens utveckling, trafikens omställning i enlighet med hållbarhetsagendan och målen i klimat- och energistrategin samt en helhetsbild av planerna för sjötrafiken och hur man avser förverkliga en omställning till en fossilfri trafik.

 

I Norge där man nu övergår till fossilfria trafiksystem, säljer man bort gamla fartyg, vilket visar på en hög ambitionsnivå i omställningstakten. Vi anser att Åland borde ligga i framkant i omställningen och inte bli en second hand marknad för fartyg som fortsatt är beroende av fossila drivmedel. Med tanke på den senaste IPCC rapporten om den akuta situationen för klimatet borde inte landskapsregeringen gå i gamla fotspår utan finna nya lösningar då man investerar för framtida trafik. Om inte landskapsregeringen själv går i bräschen för omställning, vem ska då göra det? Genom dylika beslut försvagas samhällskontraktet och viljan att i praktiken förverkliga målen för hållbarhet.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar

Momentmotivering: Föreslås ett tillägg till motiveringen: ”Landskapsregeringen återkommer i skyndsam ordning med en redogörelse för hur skärgårdstrafiken ska anpassas till hållbarhetsagendans och energi- och klimatstrategins målsättningar om minskning av koldioxidutsläpp inom sjötrafiken samt en plan för skärgårdstrafikens utveckling som helhet.”

 

 

Mariehamn den 17 september 2021

 

 

Camilla Gunell                                           Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman