Budgetmotion 12/2023-2024

Ändring av överskottsmålet

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   12/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Wille Valve

2024-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ändring av överskottsmålet

 

Med punktering av luften i rambudgeten och inbesparingsåtgärder kan överskottsmålet nås 2028.

 

FÖRSLAG

 

1)      Ändring av kläm nr 1:

Klämmen föreslås få följande lydelse: ”ett överskottsmål som innebär att Ålands budget ska uppvisa ett nollresultat senast år 2028 (kapitel 4.1)”

 

2)      Ändring av motiveringen

Rubriken 4.1. Överskottsmål

Sida 10

Ändring av motiveringen i budgetförslaget:

Texten sida 1 ”Landskapsregeringen föreslår ett överskottsmål så att Ålands budget ska uppvisa ett nollresultat senast år 2030”     

               ändras till ”Landskapsregeringen föreslår ett överskottsmål så att    

               Ålands budget ska uppvisa ett nollresultat senast 2028”

 

Texten sida 10: "Att eliminera underskottet i finansiering till 2030 bedöms rimligt, att nå balans i budgeten tidigare än så bedöms medföra alltför stora negativa konsekvenser" ändras till

"Att eliminera underskottet i finansiering till 2028 bedöms rimligt."

 

"Landskapsregeringens förslag till överskottsmål tar sikte mot 2030" ändras till

"Landskapsregeringens förslag till överskottsmål tar sikte mot 2028."

 

               Siffrorna i tabellen på sida 10 ändras till:

               År 2025 -13,5                              År 2028   0,7

               År 2026 -8,8                                År 2029   5,6

               År 2027 -4.2                                År 2030   10,5

      

 

Mariehamn den 20 maj 2024

 

 

 

Wille Valve                          Anders Holmberg

 

 

Annette Holmberg-Jansson   Mika Nordberg