Budgetmotion 1/2020-2021

Stöd till gaskonvertering

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 1/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stöd till gaskonvertering

 

Föreslås att detta moment skall höjas med 750.000 euro för att subventionera konverteringar av bensin- och dieselfordon till gasfordon, vilket påskyndar övergången till hållbarare transportmedel på Åland.

 

Förslaget är en subvention om 1.500 euro per konvertering.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: Överföringar, 72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF) (sid 190)

Ändring av anslag: Ökas med 750.000 euro

Momentmotivering: Tillägg till motiveringen:Ökningen av detta moment skall användas till en subventionering av konvertering av bensin- och dieselfordon till gasfordon.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Stephan Toivonen