Förslag till Ålands budget för år 2021

Budgetförslag BF 1/2020-2021 (slutbehandlat)  

Åtgärder