Budgetmotion 1/2021-2022

Tillväxt i ekonomin kräver satsningar

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr     1/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Tillväxt i ekonomin kräver satsningar

 

Utvecklingskurvan för den åländska ekonomin har under flera år gått neråt. Detta faktum tillsammans med coronatidens prövningar gör att Åland behöver kraftfulla satsningar för att kunna vara konkurrenskraftigt och attraktivt också i framtiden. Dessa satsningar måste göras inom flera olika områden: utbildning och kompetens, digitalisering, handelshinder som skattegräns och näthandel, näringspolitik och den gröna omställningen. De utmaningar och behov som Åland står inför går inte ihop med en ekonomisk politik som går ut på att spara in på det mesta. För att få en önskad tillväxt i ekonomin kan det vara befogat att uppta de lån som krävs för att kunna genomföra de reformer som krävs. Likaså behöver man ta tag i de samhällshinder som föreligger för att skapa ett starkt samhälle så som exempelvis kommunstrukturen. Runt om oss satsar länderna på sin infrastuktur, på den gröna omställningen och på en effektiv offentlig sektor. Att tro att Åland ska kunna rusta sig för framtiden inom ramen för "budget i balans" som innebär att inte ha några lån är orealistiskt. Bara digitaliseringsskulden är enorm. Utan digitala redskap slår sig Åland slätt i framtida konkurrens. Det är hög tid att nu fokusera på hur man politiskt vill att vårt samhälle ska se ut och finna vägar till finansiering.  Att ägna sig enbart åt hur man ska sätta sina sparmål inom både kommuner och landskap förlamar allt nytänkande och framåtanda. Landskapsregeringen för in Åland i en stagnation genom att låsa in sig i uppfattningen om att allt är på väg neråt. Ekonomin i samhället som helhet kan visst växa om bara samhället är med och satsar och har en vilja till utveckling. Huvudfrågan är inte hur landskapet ska klara sin offentliga ekonomi, huvudfrågan är vad landskapet ska göra för att få ekonomin som helhet att växa. Det är det nya tankesätt som nu krävs för att det nya ekonomiska systemet där Åland ska leva på sina egna skatteinkomster ska fungera.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik: Stabil offentlig ekonomi och modernisering i landskapsförvaltningen

Sida: 14

Följande text läggs till: Landskapsregeringen har fokus på hur ekonomin i samhället som helhet kan växa och hur man kan bredda skattebasen och öka tillväxten. Om dessa satsningar kräver resurser kan landskapet uppta erfoderliga lån för att genomföra de moderniseringar och reformer som krävs kopplade till digitalisering, kompetens, näringslivsutveckling och den gröna omställningen.

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman