Budgetmotion 1/2022-2023

Analys och nya arbetsmetoder krävs för framgångsrik reform av självstyrelselagen

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   1/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys och nya arbetsmetoder krävs för framgångsrik reform av självstyrelselagen

 

Konflikterna och frånvaron av framgångar i relation till frågor som berör Helsingfors kräver nya arbetsmetoder. Efter den långa och svåra processen att få fram en ny självstyrelselag för Åland står landskapet kvar med förhoppningar om en gemensam arbetsgrupp. Nästa möjliga årtal för en ny självstyrelselag är först 2028. För att lyckas bättre nästa gång kräver den nuvarande situationen att parterna tillsammans gör en analys av varför man inte nått framgång i den nuvarande processen. Mot bakgrund av denna anlys bör man finna nya arbetsmetoder som är effektivare för att komma till resultat och uppnå ett förtroendefullt samarbete på tjänstemannanivå och politiskt. Lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd bör ges delaktighet om resultaten i arbetet.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: 3. ÅLAND I VÄRLDEN OCH SJÄLVSTYRELSENS UTVECKLING

Sida:17

Följande text läggs till: ”En analys av varför processen med nuvarande självstyrelselag misslyckats genomförs och mot bakgrund av denna analys införs gemensamt medvetet nya arbetsmetoder som är mer effektiva i att uppnå konkreta resultat.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman