Budgetmotion 12/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 12/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Uppmärksamma Ålandsrörelsen framom den finska statsmakten

 

Regeringen föreslår särskilda resurser under år 2017 för att uppmärksamma Finlands 100-års jubileum. Vi ska givetvis glädjas och gratulera det finska folket för sina framgångsrika 100 år av självbestämmande, men samtidigt fokusera våra egna begränsade resurser på att uppmärksamma och visa tacksamhet för den kamp som Ålands folk genom Ålandsrörelsen drev för 100 år sedan för Ålands motsvarande rätt till självbestämmande enligt folkrätten. Det är oerhört viktigt att Åland inför Finland och omvärlden betonar att den 100-åriga republiken måste börja ta ett större ansvar för att förverkliga denna rätt om ålänningarna ska kunna delta i firandet samt att vi i samband med firandet kommunicerar de stora brister vi de facto upplever i dagens relation mellan Åland och Finland.

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: Självstyrelseutveckling

Sida: 9

Följande text läggs till: ”Ålands deltagande i Finlands 100-års jubileum fokuseras på att uppmärksamma Ålands rätt till självbestämmande och den historiska kampen för densamma. Vårt åländska budskap mot Finland och omvärlden kommer att bestå av tydliga krav på ökad statlig respekt och förståelse gentemot Åland för att vi ska arbeta för en gemensam framtid inom den 100-åriga republiken.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

Axel Jonsson                                           

 

 

 

Brage Eklund

 

 

Harry Jansson