Uppmärkssamma Ålandsrörelsen framom den finska statsmakten

Budgetmotion BM 12/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, ålandsrörelsen, finska statsmakten, självstyrelsutveckling, finlands 100-års jubileum


Åtgärder