Budgetmotion 12/2020-2021

Stryk investeringsanslag för Prästösundsbron

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  12/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stryk investeringsanslag för Prästösundsbron

 

En bro över Prästösund har funnits med i tidigare kortruttsutredningar. Man har i åtminstone två tidigare regeringar konstaterat att projektet inte har en rimlig återbetalningstid för att motivera den stora investeringen. Samtidigt har landskapsregeringen för avsikt att utreda en tunnel till Föglö, ett alternativ som står i direkt motsats till en utbyggnad av norra linjen. Avsikten med varje investering och utbyggnad av skärgårdstrafiken bör vara att dels få ner driftskostnader på lång sikt, dels göra skärgårdstrafiken mer klimatmässigt hållbar och minska koldioxidutsläppen, dels att bibehålla eller förbättra servicen. En bro över Prästösund uppfyller inte de två första målsättningarna, och endast marginellt den tredje. Vi föreslår därför att anslaget stryks och uppmanar landskapsregeringen att bestämma sig för vilken utveckling  man vill driva.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 9760 Kostnader för väghållning

Ändring av anslag: Sänks med 100 000

Momentmotivering: Föreslås att det första stycket under rubriken Bro, hamn- och tunnelinvesteringar på sidan 212 stryks.

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell