Budgetmotion 12/2022-2023

Vatten- och avlopp som avgörande samhällsfrågor

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  12/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Vatten- och avlopp som avgörande samhällsfrågor

 

I Sverige talar man om vikten av vattenförsörjning och vattenbrist som frågor som kan leda till ännu större kriser än energi. På Åland står vi inför avgörande satsningar på vatten- och avlopp om dessa frågor inte inom de kommande åren ska bli konkreta hinder för samhällsutvecklingen och ett växande Åland. För kommuner på andra ställen, långt större kommuner än de vi har på Åland, är dessa infrastrukturella frågor för stora att hantera. De kräver en medveten och långsiktig fysisk samhällsplanering och även stora ekonomiska insatser, exempelvis för att förverkliga en ny vattentäkt på Åland för att säkra upp tillgången på dricksvatten.  Landskapets roll borde vara att proaktivt arbeta med den övergripande infrastrukturen inom avlopp och vatten samt söka EU-medel för att finansiera de satsningar i vatten och avloppsnät och infrastruktur som nu måste göras.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 710 Planläggnings- och byggnadsväsendet

Sida:116

Ändring av motivering: Följande text läggs till under rubriken Fysisk strukturutveckling:

”Vatten och avloppsfrågorna lyfts upp till en ny nivå av samhällsavgörande frågor som kräver landskapets fulla uppmärksamhet gällande fysisk planering samt finansieringslösningar för en ny VA-infrastruktur.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman