Budgetmotion 13/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 13/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Prioritera de dagliga kontakterna till Stockholm och Helsingfors

 

Regeringen föreslår fortsatta satsningar på deltagande i evenemangen Almedalsveckan och Suomi Areena. Samtidigt föreslås att en tjänst indras vid Ålandskontoret. Detta efter ett år som präglats av en exceptionellt låg förståelse och bristande respekt från Helsingfors gentemot Åland och självstyrelsen. Vi menar att de löpande dagliga kontakterna måste prioriterats framom deltagande i enskilda politiska jippon och evenemang. Således föreslår vi att Ålandskontorets resurser i Helsingfors bibehålls oförändrade framom deltagande i Almdedalsveckan och Suomi Areena.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet (s 10)

Ändring av anslag: Ökning med 50 000

Momentmotivering:

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund

 

Runar Karlsson

 

Harry Jansson

 

Mikael Lindholm