Prioritera de dagliga kontakterna till Stockholm och Helsingfors

Budgetmotion BM 13/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, regeringskansliet


Åtgärder