Budgetmotion 130/2022-2023

Politisk statssekreterare för landskapsregeringen

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 130/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2023-04-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Politisk statssekreterare för landskapsregeringen

 

Landskapsregeringen aviserar i den allmänna motiveringen en lagändring som möjliggör en ordinarie tjänst som Ålands representant i Helsingfors, en tjänst som likt statssekreterarna i Helsingfors sitter på ett politiskt förtroende. Om en sådan lagstiftningsprocess initieras är det befogat att samtidigt ta upp frågan om en politisk statssekreterare för Ålands landskapsregering. Det har länge stått klart att den modell för ledningen av förvaltningen som idag finns inte är tillräcklig. En person, förvaltningschefen, ska både leda en förvaltning i stort behov av utveckling och förnyelse, och vara statssekreterare till landskapsregeringen i viktiga frågor kring självstyrelsens utveckling. Det är två, tunga och viktiga uppdrag som en person inte kan räcka till för. Om självstyrelsen ska leva upp till sina höga mål bör de centrala resurserna vara tillräckliga. Det politiska förtroendet bör finnas för en statssekreterare, medan en förvaltningschef bör rekryteras enbart på kompetens och erfarenhet i en strikt tjänstemannaroll.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Föreliggande förslag

Sida: 2

Följande text läggs till: Landskapsregeringen inleder arbetet med nödvändiga ändringar i lagstiftningen, och utreder också möjligheten att inrätta en tjänst som politisk statssekreterare vid Ålands landskapsregering.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 13 april 2023

 

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell