Budgetmotion 13/2020-2021

Specialmedarbetare i Helsingfors

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   13/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Specialmedarbetare i Helsingfors

 

Under flera regeringar har behovet av en förstärkt närvaro i Helsingfors diskuterats. Frågan har ytterligare aktualiserats av situationen under undantagstillstånd och pandemi. Vid behandlingen av tilläggsbudget 4 konstaterade Finans- och näringsutskottet i sitt betänkande detsamma.

     Trots detta finns i landskapsregeringens budgetsförslag bara en vag skrivning i den allmänna motiveringen om att "åter aktualisera behovet". Vi menar att det är dags att gå från ord till handling och tillsätta medel för att förverkliga något man varit överens om över hela det politiska fältet. Vi föreslår därför ett tilläggsanslag för att under året tillsätta en specialmedarbetare med Ålandsansvar vid statsrådets kansli.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 21010 Regeringskansliets verksamhet, s 51

Ändring av anslag: Ökas med 50 000

Momentmotivering: Föreslås att till motiveringen på sidan 51 tilläggs: Under året inrättas en tjänst som specialmedarbetare vid statsrådet kansli i Helsingfors för samordna hanteringen av åländska frågor inför statsrådets beslutsfattande.

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell