Budgetmotion 13/2021-2022

Lagstiftning om förlängd läroplikt på Åland

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 13/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagstiftning om förlängd läroplikt på Åland

 

I Finland har regeringen Marin lagstiftat om en förlängd läroplikt som ger alla elever i landet rätt till kostnadsfri utbildning och multiprofessionellt stöd för dem som behöver extra hjälp eller alternativa vägar att få en fullständig gymnasieutbildning.

Motiven för reformen är dels att kostnaderna för läromedel, datorer och andra tillbehör hotat göra gymnasieutbildningen till en ekonomisk fråga, dels att allt fler ungdomar genom otydligheten i ansvarsfördelningen mellan stat, kommuner och skola riskerar falla emellan och bli utan en tillräcklig utbildning.

Landskapsregeringen har konstaterat att man inte har för avsikt att lagstifta om förlängd läroplikt, utan att man i stället lappar och lagar, dels med utökade medel till Ålands gymnasium för läromedel och datorer, dels genom att ”samordna” det som redan finns. Det finns dock varken budgetmedel eller en given personresurs för ett sådant samordningsprojekt. Följden är att ytterligare ett år utan en tydlig riktning eller tydliga beslut rinner iväg, och möjligheten till en väl behövlig gymnasiereform skjuts fram.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik: Jobb, utbildning, företagande och andra meningsfulla sysselsättningar

Sida: 9

Ändring av motiveringstext:

Texten: ”Landskapsregeringen avser att genom samordning...” byts ut till: ”Landskapsregeringen avser införa förlängd läroplikt på Åland, med utgångspunkt i den finländska reformen, men med nödvändiga anpassningar för det åländska utbildningssystemet. Reformen kan delvis finansieras genom en översyn av studiestöden för studerande på gymnasienivå, eftersom utbildningen i helhet blir kostnadsfri för de studerande.”

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

Nina Fellman

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Camilla Gunell