Budgetmotion 13/2022-2023

Stärk stödinsatserna i yrkesgymnasiet

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 13/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stärk stödinsatserna i yrkesgymnasiet

 

Fler ungdomar i Ålands yrkesgymnasium är i behov av särskilt stöd. Detta på grund av pandemi och distansstudier, åtgärdsprogram, inlärningssvårigheter eller andra modersmål än svenska. Orsakerna kan vara många. Det är viktigt att det finns tillräckliga resurser så att de studerande klarar av sin examen samt kan uppnå en god nivå på både sina teoretiska ämnen och yrkesämnen. Situationen för speciallärare och assistentlärare i skolan är fortfarande alltför pressad och de som arbetar i skolan med dessa insatser har en alltför tung arbetsbörda. Tillräckliga insatser för studerande i behov av extra stöd hjälper också den psykiska ohälsan bland unga och utredningar visar att många ungdomar på Åland kämpar med sin psykiska hälsa.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 85500 Ålands gymnasium, verksamhet

Ändring av anslag: Ökas med 50.000 euro

Momentmotivering: Följande text läggs till motiveringen: Anslaget höjs för att stärka stödinsatserna i yrkesgymnasiet för studerande i behov av extra inlärningsstöd.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman