Budgetmotion 14/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 14/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Totalstopp på inköp av Naturskyddsområden

 

Regeringen föreslår ett anslag om 219 000 för inköp av naturskyddsområden samt intrångsersättningar till markägare. Enligt vår uppfattning bör det offentliga äga och sköta så lite mark som möjligt, och förslaget går därför i helt fel riktning. Regeringen borde tvärtom prioritera och accelerera arbetet med att sälja ut sina markområden.

 

 

FÖRSLAG   

Moment: 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) (s 148)

Ändring av anslag: Sänkning med 169 000 euro

Momentmotivering: Att momentets motivering får följande lydelse ”Anslaget får endast användas till intrångsersättningar för markägare.”

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

Brage Eklund

 

Axel Jonsson

 

Veronica Thörnroos

 

Bert Häggblom

 

Lars Häggblom

 

Runar Karlsson

 

Fredrik Fredlund