Totalstopp på inköp av Naturskyddsområden

Budgetmotion BM 14/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, naturskyddsområden, intrångsersättningar, markområden


Åtgärder