Budgetmotion 14/2021-2022

Investeringsplan för fossilfria skärgårdsfärjor

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  14/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Investeringsplan för fossilfria skärgårdsfärjor

 

Det är sedan länge känt att landskapets föråldrade färjtonnage måste bytas ut mot nya färjor och kortare färjpass. I omvärlden sker en omställning av sjötrafik till framdrift med biodiesel, el och så småningom till vätgas. Landskapsregeringen vet mycket väl att Ålands koldioxidutsläpp är för stora och måste minska genom att ta itu med en omställning av den egna färjetrafiken. I stället fortsätter man att investera i fossildrivna färjor, vilket inte alls går i linje med målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan. Vi föreslår därför att man omvandlar de medel som nu är vikta för tunnelutredningar till att i stället läggas till utredningar kring teknikval för en effektiv och klimatanpassad färjtrafik genom att upprätta en realistisk investeringsplan för skärgårdstrafiken. Ålands ambitionsnivå i relation till koldioxidutsläppen inom sjötrafiken måste höjas rejält, allt annat är ett svek mot kommande generationer.

 

 

FÖRSLAG

    

 

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (R)

Ändring av anslag: Beloppet blir oförändrat, anslaget omvandlas

Momentmotivering: Följande text läggs till under rubriken Budgetmotivering: ”Landskapsregeringen avslutar utredningarna angående en tunnel till Föglö och använder dessa medel för att ta fram en konkret investeringsplan för sjötrafikens omställning till fossilfri framdrift med sikte på 2030.”

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman