Budgetmotion 14/2022-2023

Extra barnbidrag till åländska familjer

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  14/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Extra barnbidrag till åländska familjer

 

Även 2023 kommer att bli ett tufft år för många åländska familjer. Levnadskostnaderna stiger, räntorna stiger, hyror, avgifter, mat, kläder, blöjor, resor, värme, bränsle och el blir dyrare.

I en sådan situation är det samhällets ansvar att på de sätt som står till buds hjälp till, både så att familjer kommer över puckeln och så att pengar går vidare till det åländska näringslivet som också får bära högre kostnader.

I den åländska verktygslådan finns inte möjligheten att påverka pensioner, men barnfamiljerna kan vi hjälpa, på samma sätt som man gått in för i riket. Ett extra barnbidrag är lätt att genomföra och träffar sin målgrupp.

 

 

FÖRSLAG

    

 Moment: 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar

Ändring av anslag: ökas med 770 000 euro

Momentmotivering: ”Under år 2023 utbetalas, efter nödvändig temporär lagändring, ett extra barnbidrag till åländska barnfamiljer.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman

 

Camilla Gunell