Budgetmotion 15/2021-2022

Spara en ministerlön

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 15/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Spara en ministerlön

 

Med 20 mandat i lagtinget hade man förväntat sig en kraftfull och målinriktad borgerlig politik efter valet 2019. Tyvärr har det inte blivit mycket av någonting. Stor förståelse har visats det faktum att Covid 19 situationen tagit mycket av regeringens arbete, men i budgeten för 2022 hade regeringen Thörnroos ändå chansen att visa vad man vill. Tyvärr fick lagtinget en budget på sitt bord utan vilja, riktning, visioner eller handlingskraft. När man tillträdde efter valet 2019 valde man att tillsätta en regering med lantrådet samt 7 ministrar. En så stor och dyr regering har Åland aldrig haft. Antalet ministrar har tidigare matchat avdelningarnas antal. Därför räcker det mer än väl med 6 ministerportföljer OM man inte hade för avsikt att åstadkomma något extraordinärt. När det nu står klart att denna mandatperiod inte kommer att innebära något som helst extraordinärt och även håller en mycket sparsam nivå gällande reformer eller förändringsprocesser finns det inte motiv till att finansiera 7 ministrar i landskapsregeringen.

 

 

FÖRSLAG

    

 

Moment: 20010 Landskapsregeringen, verksamhet (s 30)

Ändring av anslag: Sänks med 100 000 euro

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: ”Anslaget sänks och ministrarnas antal återgår till det normala, nämligen 6.”

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman