Budgetmotion 15/2022-2023

Digital transformering, inte fler systemutvecklare

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 15/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Digital transformering, inte fler systemutvecklare

 

När digitaliseringen av den åländska offentliga sektorn tog fart bildades ÅDA för att erbjuda it-tjänster till det offentliga Åland. Kungstanken var samordning, gemensam utveckling och upphandling. Landskapet skulle inte konkurrera med privata it-bolag och inte utveckla egna sårbara system som sedan måste förnyas till dyra kostnader.

Säkerligen gjordes misstag på vägen, men strategin och den bärande tanken var riktig. Nu går landskapsregeringen med hull och hår in för egen systemutveckling, samtidigt som man inte ger klart besked om vad man avser  med ÅDA eller hur den digitala transformeringen av landskapsförvaltningen ska gå till, så att man faktiskt börjar jobba på nya sätt och kan använda de nya systemen.

Detta är ett vägval som riskerar bli oerhört kostsamt för landskapet, och som bör göras på ett transparent och öppet sätt. Det kan inte vara den rätta vägen för en pytteliten aktör som Ålands landskapsregering att mot all annan utveckling på området bestämma sig för att utveckla egna program.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi

Ändring av anslag: sänks med 218.500 euro

Momentmotivering: Motiveringen på sid 36 sista stycket ändras till:

Ytterligare resurser för systemutveckling anslås när ett strategiskt beslut tagits om framtiden för ÅDA och hur det offentliga Ålands digitalisering bäst drivs framåt på ett hållbart sätt.”

 

samt

 

Moment: 921200 Digitalisering och informationsteknologi, investeringar,

Ändring av anslag: sänks med 80.000 euro

Momentmotivering: Sista meningen under rubriken Fullmakt ändras till:

Ytterligare resurser för systemutveckling anslås när ett strategiskt beslut tagits om framtiden för ÅDA och hur det offentliga Ålands digitalisering bäst drivs framåt på ett hållbart sätt.”

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 2 november 2022

 

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell