Budgetmotion 16/2021-2022

Centralisera underhållet av cykelvägarna i landskapet

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 16/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Centralisera underhållet av cykelvägarna i landskapet

 

Åland marknadsförs som ett cykelparadis. Korta avstånd och vacker natur är vad som erbjuds. Cykelnätet byggs ut kontinuerligt men tyvärr ligger underhållet av cykelvägar på efterkälken på långa sträckor runt om på Åland. Ett lappverk av asfalt, skarvar och kanter är ett vanligt förekommande problem. I samband med kommungränserna kan underhållet variera markant vad gäller snöröjning, plogning, sandning, avlägsnande av sand-, gräsklipp och andra föremål som hotar trafiksäkerheten. Ansvarsfördelningen gällande kommande förbättringar av asfalten behöver också klargöras kommunerna och landskapet sinsemellan.

En åtgärd för att bibehålla Ålands status som ett cykelvänligt resmål vore att centralisera skötseln av cykelvägarna för att garantera samma framkomlighet och höga standard över hela landskapet.

 

FÖRSLAG

    

Moment: 76010 utgifter för drift och underhåll av vägar

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: I avsikt  att bibehålla Ålands status som ett cykelvänligt resmål avser landskapsregeringen inleda förhandlingar med de kommuner som berörs  för att centralisera skötseln och underhållet av cykelvägarna för att garantera samma framkomlighet och höga standard över hela landskapet.

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman

 

 

 

Camilla Gunell